Trafiksignaler,
gatubelysning
och trafikmätning

Z-Signaler utför installation, drift och
underhåll av gatubelysning, trafiksignaler, 
trafikinformationstavlor och VMS-skyltar.

 
 
 

 Trafiksignaler

Z-Signaler arbetar med trafiksignaler, informationstavlor och VMS-skyltar. Vi vet hur man förbättrar trafik-
flödena och höjer trafiksäkerheten!

 Gatubelysning

Vi monterar, driftar och utför service på gatubelysningsanläggningar, våra kunder är-Trafikverket, vägföreningar, kommuner och andra organisationer.

 Trafikmätning

Z-Signaler mäter trafik åt Trafikverket, kommuner och företag. Vi hjälper dig att kartlägga trafisksituationen för att göra rätt förändringar!