Trafikmätning 

Z-Signaler utför mätning och analys av både vägtrafik och cykeltrafik, för att hjälpa dig att ta beslut om förändringar av trafiksituationer.

Mätning av trafikflöden

Z-Signaler utför mätning och analys av både vägtrafik och cykeltrafik på både Trafikverkets och kommuners vägar inom Region Mitt. Trafikmätningen utgör grunden för underhållet av våra vägar och gator samt används för att ta beslut om förändringar av trafikmiljöer.

Uppdragsgivare
och samarbetspartner

Vår samarbetspartner inom Trafikmätning är Roadinfo Nordic AB. . Slutkund är Trafikverket. Z-Signaler har avtal för trafikmätning i Region Mitt på Trafikverkets samtliga vägar.