Trafikmätning 

Z-Signaler utför mätning och analys av både vägtrafik och cykeltrafik, för att hjälpa dig att ta beslut om förändringar av trafiksituationer.

Mätning av trafikflöden

Z-Signaler utför mätning och analys av både vägtrafik och cykeltrafik på Trafikverkets samtliga vägar inom Region Mitt och det utgör grund för underhållet av våra vägar och gator samt för att ta beslut om förändringar av trafikmiljöer.

Uppdragsgivare
och samarbetspartner

Vår samarbetspartner inom Trafikmätning är Roadinfo Nordic AB. . Slutkund är Trafikverket. Z-Signaler har avtal för trafikmätning i Region Mitt på Trafikverkets samtliga vägar.